Bochun (Marcus) Mei

Bochun (Marcus) Mei

Biomedical Engineering Major
Washington University in St. Louis, St. Louis, MO
Faculty Mentor: Jie Zheng